นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทาโคเทค จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตและทำระบบพื้น โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ความชำนาญด้านการติดตั้ง Epoxy และ Polyurethane มากกว่า 10 ปี ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเติบโตและพัฒนาในอุตสาหกรรมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นตลอดเวลา ทำให้เกิดความต้องการสินค้าและการบริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการให้เกิดประสิทธิภาพด้านสินค้าและบริการ เรามุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำสินค้าด้านผลิตภัณฑ์สีพื้น Epoxy และ Polyurethane และบริการอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้มีคุณภาพและบริการที่รวดเร็วให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด บริษัทได้ตระหนักถึงการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามความต้องการลูกค้า และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้นำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2008) และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2004) เข้ามาใช้ในการบริหารงาน โดยมีนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้
 
  ✔  ISO 9001 : 2008
 

✔  ISO 14001 : 2004

 

   www.thakotech.co.th | Copyright © 2014 www.thakotech.co.th 
บริษัท ทาโคเทค จำกัด : 33/42 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2315-4231-6 แฟกซ์ : 0-2315-4238-9
อีเมล์ : epoxy@thaipolymer.co.th, thakotech@thaipolymer.co.th